Tjänster

TT-Eltjänst AB levererar kompletta lösningar till kunder som behöver ljus, kraft, värme och intelligenta bygginstallationer. Vi designar och installerar allt från specialanpassad belysning för restauranger till mer standardiserade lösningar för industri, kontor och privatbostäder.

Dessutom levererar vi strömcentraler, elvärme för alla upptänkliga behov och larm- och övervaknings-anläggningar. Vi har arbetat med utveckling och installation av intelligenta installationer under flera år. Med hjälp av denna teknik kan flera funktioner styras automatiskt. De integrerade lösningarna kan variera från enkla till mycket avancerade konstruktioner.

TT-Eltjänst AB levererar även tjänster inom tele- och datakommunikation.