Om TT-Eltjänst

TT-Eltjänst AB startades 1980 som enskild firma och ombildades till aktiebolag med lokaler på Kungsholmen 1982, varefter verksamheten växte flyttades företaget till Bromma. Vi har nu flyttat till nya större lokaler i Västberga. Vi är idag 49 anställda med 14 st servicebilar.

Företag, myndigheter, offentlig förvaltning och fastigheter ställer alla höga krav på elförsörjning och elinstallationer. Dagens företag kräver en stor mängd elinstallationer. Offentliga byggnader såsom sjukhus är beroende av säker elförsörjning. De svenska hemmen fylls med elintensiva apparater som datorer, mikro-vågsugnar och tv-apparater.

TT-Eltjänst AB använder sig av ABAX  elektroniska körjournaler. Med hjälp av framtidsinriktade lösningar skapar TT-Eltjänst AB en bra inomhusmiljö och en effektiv energianvändning.