Kompletta lösningar

TT-Eltjänst AB levererar kompletta lösningar till kunder som behöver ljus, kraft, värme och intelligenta bygginstallationer.

Läs mer

Välkommen till TT-Eltjänst AB

TT-Eltjänst AB startades 1980 som enskild firma och ombildades till aktiebolag med lokaler på Kungsholmen 1982 varefter verksamheten växte flyttades företaget till Bromma.Vi har nu flyttat till nya större lokaler i Västberga. Vi är idag 49 anställda med 14 st servicebilar. Företag, myndigheter, offentlig förvaltning och fastigheter ställer alla höga krav på elförsörjning och elinstallationer.
Läs mer..